Litaratür Tarama: Araştırmanın Önemi ve Adımları

Bir araştırma sürecinde, litaratür taraması yapmak oldukça önemlidir. Bu aşama, araştırmacılara daha önce yapılmış benzer çalışmaları inceleme fırsatı verir ve araştırmacının nitelikli bir araştırma yapmasını sağlar. Litaratür taraması aynı zamanda araştırmanın daha agresif olmasını, sürpriz öğelerle dolu olmasını sağlar; çünkü araştırmacı, önceden yapılan araştırmaları inceleyerek konu hakkında daha fazla fikir edinir.

Araştırmacılar, litaratür taraması sırasında yapılacak işlemlere karar vermeli ve kaynak seçimi yapmalıdır. Bu aşamada hangi kaynakların kullanılacağına ve kaynakların güvenilirliğine dikkat edilmelidir. Kaynakların doğru ve güncel olması çok önemlidir. Ayrıca, araştırmacılar litaratür taraması sırasında anahtar kelimeleri belirlerler ve bu anahtar kelimeleri kullanarak kaynakları taramak için uygun metodlar seçerler.

Litaratür taraması, araştırmacıların bilgi birikimlerine katkıda bulunur. Bu aşama, açıkça belirtilen araştırma sorularına cevaplar bularak araştırmacıların problem çözme yeteneklerini geliştirir. Litaratür taraması, konuyu daha iyi anlamak ve kaynakların analizi yoluyla ne tür bilgilere sahip olacağınızı öğrenmek için önemlidir.

Araştırmanın litaratür taraması aşamasında, çeşitli kaynaklar içerisinde doğru veri toplama ve analiz etme teknikleri kullanarak, hataları en aza indirgemek adına dikkatli olunmalıdır. Bu nedenle seçtiği kaynakların yanı sıra araştırmacının yapacağı yorumların doğruluğu ve özgünlüğü de önem Arz eder.

Bir araştırmanın litaratür taraması aşamasının önemi oldukça büyüktür, çünkü bu aşama, araştırmacıların söz konusu araştırma alanıyla ilgili elde edilen verileri daha iyi anlamalarına imkan sağlar. Doğru bir litaratür taraması yapmak, herhangi bir araştırma sürecinin ilk ve en önemli adımıdır.

Bir araştırmanın litaratür taraması aşaması, araştırmacının güvenilir, doğru ve güncel bilgi toplamasına, araştırmanın başarılı olması için önemlidir. Bu nedenle, her araştırmacının bu aşamaya büyük özen göstermesi gerekiyor.

Litaratür Taramasının Amaçları

Litaratür taramasının en önemli amaçlarından biri, araştırmacıların alandaki mevcut bilgileri tespit etmesidir. Bu sayede araştırmacılar, farklı konulardaki önceki çalışmaları, teorileri ve sonuçları öğrenerek, kendi araştırmalarına daha iyi bir temel hazırlayabilirler. Ayrıca mevcut literatürdeki boşlukları belirleyerek, araştırmalarının ne üzerine yoğunlaşacağına karar verebilirler.

Bununla birlikte litaratür taraması, araştırmacıların belirli bir konuda mevcut olan farklı görüşleri, hipotezleri ve sonuçları incelemelerine yardımcı olur. Bu sayede araştırmacılar, kendi çalışmalarının hangi alanda açıkça bir boşluk doldurabileceğini belirleyebilirler.

Aynı zamanda litaratür taraması, araştırmacıların araştırmalarının tasarımı ve metotlarına dair fikir edinmelerine de yardımcı olur. Daha önce yapılmış benzer araştırmaların hangi metotlarla gerçekleştirildiği, ne tür verilerin toplandığı ve nasıl analiz edildiği, araştırmacıların kendi çalışmalarının tasarımını belirlemelerine katkıda bulunur.

Bir diğer amaç da, araştırmacıların kendi araştırmalarının orijinal ve yenilikçi olmasını sağlamaktır. Litaratür taraması, mevcut bilgileri analiz etmeye ek olarak, araştırmacılara farklı yaklaşımlar ve açılardan bakmalarını sağlar. Bu sayede araştırmacılar, sıradan bir araştırmanın ötesine geçerek yenilikçi bir çalışma tasarlayabilirler.

Son olarak, litaratür taraması, araştırmacıların çalışmalarına güvenilir bir temel oluşturmasına yardımcı olur. Mevcut literatürdeki verilerin ve sonuçların analizi, araştırmacıların kendi çalışmalarının doğruluk ve güvenilirliği konusunda daha net bir fikir sahibi olmalarını sağlar.

Tüm bu amaçlar göz önüne alındığında, litaratür taramasının araştırmacılar için son derece önemli olduğu açıktır. Litaratür taramasının etkili bir şekilde yapılması, araştırmacıların kendi çalışmalarının kalitesini belirleyen kritik bir faktördür.

Litaratür Taraması Nasıl Yapılır?

Araştırmacılar, herhangi bir proje veya çalışma yapmadan önce litaratür taraması yaparak alana hâkim olmalıdır. Litaratür taraması, araştırmacıların çalışmalarını yapmak için gerekli tüm bilgileri derlemelerine ve mevcut olan araştırmalarla ilgili bilgi sahibi olmalarına yardımcı olur.

Litaratür taraması yaparken kullanılacak yöntemler, taranacak kaynaklar ve kaynakların seçiminde dikkat edilmesi gereken hususlar vardır. Araştırmacının hangi kaynakları kullanması gerektiğine karar vermesi ve hangi kaynakların zayıf olabileceğine dair bir fikri olması gerekir.

Birinci olarak, araştırmacıların araştırma yapacakları alana özgü veritabanlarını kullanmaları gerekir. Bu veritabanları, araştırmacının çalışmasını doğrudan etkileyen çeşitli kaynaklar içerir. İkincisi, online kütüphaneler, dergi siteleri gibi internet tabanlı kaynaklar da kullanılabilir.

 • Herhangi bir veritabanını kullanmadan önce, veritabanının hangi konulara odaklandığını ve araştırmacının araştırmaya uygunluğunu belirlemesi gerekir.
 • Araştırmacılar, verilerini doğrudan ilgili oldukları alanlarda, özellikle bu alanlarla ilgili olabilecek dergi makaleleri, konferans bildirileri, kitaplar veya raporlar gibi yerlerde bulabilirler.
 • Tarama yaparken, araştırmacıların, rağbet görmüş dergileri, yazarları ve yapılan güncel araştırmaları takip ederek hangi makalelerin güvenilir olduğunu belirlemeleri gerekir.

Araştırmacılar ayrıca, bellek kuruluşları, müzeler ve benzeri daha spesifik kaynakların da araştırmalarında yararlı olabileceğini keşfetmeliler.

Ayrıca, literatür taraması yaparken anahtar kelimelerin belirlenmesi son derece önemlidir. Anahtar kelimeler araştırmacıların araştırmalarını kolaylaştırabilir, çalışmasına uygun olan kaynakları belirlemelerine ve makaleleri doğru şekilde filtrelemelerine yardımcı olabilir.

Özetle, literatür taraması yaparken, araştırmacıların araştırma alanıyla ilgili her türlü olanakları kullanarak kaynakları belirlemeleri, güncel araştırmaları takip etmeleri, dikkat etmeleri gereken kaynak seçimini akılda tutmaları ve anahtar kelimeleri belirlemeleri gerekir.

Veritabanları ve Kaynaklar

Litaratür taraması yaparken doğru kaynaklardan yararlanmak oldukça önemlidir. Bu nedenle en çok kullanılan veritabanlarını ve elektronik kaynakları kullanmak araştırmacılara zaman ve maddi açıdan tasarruf sağlayabilir.

En sık kullanılan veritabanlarından biri olan Google Scholar, ücretsiz bir hizmetle araştırmacılara makale, tez, kitap ve patentleri içeren geniş bir veritabanı sunmaktadır. Diğer bir popüler veritabanı ise PubMed’dir. Tıbbi araştırmalar için özellikle kullanışlı olan PubMed, Medline’da yer alan 30 milyon makaleye erişim sağlamaktadır.

Ayrıca JSTOR ve Scopus gibi veritabanları da araştırmacıların faydalanabilecekleri verimli kaynaklar arasında yer almaktadır. Genel amaçlı veritabanları arasında ise ProQuest ve EBSCOhost öne çıkmaktadır.

Elektronik kaynaklar arasında web siteleri, bloglar, online dergiler ve Google Books gibi kaynakları sayabiliriz. Bunların yanı sıra araştırmacılar, daha spesifik bir konuda araştırma yaparken ilgili kurumların ve derneklerin internet sitelerini de kullanabilirler.

Kaynakları seçerken, ilgili veri tabanlarının ve kaynakların güncellenmesine özen göstermek oldukça önemlidir. Ayrıca, seçilen kaynakların akademik itibarının yüksek olmasına dikkat edilmelidir.

Veritabanları ve elektronik kaynaklar arasında doğru seçim yapmak, araştırmacıların alanda yeterli bilgiye ulaşmalarını sağlayarak araştırmalarının kalitesini artırabilir.

Anahtar Kelimelerin Belirlenmesi

Araştırmacının, litaratür taramasına başlamadan önce kullandığı anahtar kelimeleri belirlemesi oldukça önemlidir. Anahtar kelimeler, araştırmacının gerçekleştireceği araştırmayı gösterir ve araştırmacının çalışmasına yön verir. Anahtar kelimelerin belirlenmesinde, araştırmacının çalışma konusuyla alakalı kelime gruplarını iyi bilmek ve benzer araştırmaların anahtar kelimelerini incelemek gereklidir. Ayrıca, anahtar kelimelerin seçimi yapılırken, kelime sayısı azaltılarak daha spesifik ifadeler tercih edilmelidir.

Belirlenen anahtar kelimeler, araştırmacının veri tabanlarında arama yaparken kullanılır. Bu anahtar kelimelerden alınan sonuçlara göre, araştırmacı çalışmasını daha da daraltır ve detaylı bilgilere ulaşır. Anahtar kelimeler araştırmacının çalışmasını anlamasına yardımcı olduğu gibi, çalışmadaki terimleri de belirler.

İyi bir anahtar kelime seçimi yapmak, araştırmacının çalışmasını başarılı kılacaktır. Bunun yanı sıra, araştırmacı, anahtar kelimelerle alakalı bazı kriterler belirler. Belirlenen kriterler ile anahtar kelimelerin araştırmada nasıl kullanılacağı belirlenir.

Bu kriterler, anahtar kelimelerin araştırmanın amaçlarına uygun olmasını, anahtar kelimeleri kullanarak ulaşılan kaynakların güncel ve güvenirliğini kontrol etmeyi, anahtar kelimelerin çalışmada kullanılmasıyla elde edilen sonuçların doğru ve geçerli olmasını sağlar.

Özetlemek gerekirse, anahtar kelime belirleme süreci araştırmacının çalışmasının temelini oluşturur ve araştırmacı veri tabanlarında arama yapabilmesi için belirlediği anahtar kelimelerine ihtiyaç duyar. Seçilen anahtar kelimeler, araştırmacının araştırması sonuçlarını belirlemesinde ve diğer araştırmacıların çalışmasını anlamasında yardımcı olur.

Litaratür Taramasının Sonucunda Ne Elde Edilir?

Litaratür taramasının sonunda elde edilen veriler araştırmacı için önemli bir kaynak olacaktır. Bu veriler araştırmanın kapsamına göre değişebilir. Veriler, özellikle araştırmada kullanılacak yöntem ya da araştırmanın konusuna göre belirlenmelidir. Ancak, bu verilerin analizi de oldukça önemlidir.

Araştırmacılar, sonuçları elde etmek için kullanacakları tekniklerin belirlemesi ve bu teknikleri verileri analiz ederken nasıl kullanacaklarını düşünmeleri gerekir. Bu nedenle, araştırma yöntemleri dikkatli bir şekilde belirlenmeli ve verilerin analiz edilmesinde kullanılacak programlar iyi seçilmelidir. Böylece elde edilen veriler daha doğru bir şekilde analiz edilebilir.

Ayrıca, verilerin analiz edilmesi sırasında dikkat edilmesi gereken bazı faktörler vardır. Örneğin, araştırmacıların verileri doğru bir şekilde okuması ve ardından analiz etmesi gerekiyor. Ayrıca, elde edilen sonuçları yansıtmak için doğru bir şekilde yorumlamak da önemlidir. Araştırmacılar, sonuçları kullanmadan önce doğru bir şekilde yorumlamalı ve doğru bir sonuca ulaşmak için verileri tekrar kontrol etmelidir.

Verilerin analizi sırasında dikkat edilmesi gereken bir diğer faktör ise, verilerin doğruluğu ve güvenilirliğidir. Verilerin doğruluğu, verilerin toplanması sırasında yapılan hatalara bağlıdır. Verilerin güvenilirliği ise, kullanılan yöntemlere bağlıdır. Bu nedenle, araştırmacıların verilerin doğruluğunu ve güvenilirliğini kontrol etmeleri önemlidir.

Sonuç olarak, litaratür taraması yapmak, araştırmacıların araştırmalarında önemli bir kaynak kullanmalarına yardımcı olacaktır. Litaratür taramasının sonunda elde edilen verilerin analizi doğru bir şekilde yapılmalı ve sonuçları yansıtmak için doğru bir şekilde yorumlanmalıdır. Bu nedenle, araştırmacıların verileri doğru bir şekilde okumaları ve analiz etmeleri, verilerin doğruluğunu ve güvenilirliğini kontrol etmeleri ve sonuçları doğru bir şekilde yorumlamaları önemlidir.

Talebinizi Bize İletin

tezhazirlama.com olarak her biri alanında uzman, akademik deneyim sahibi çalışma arkadaşlarımız ile sizlere hizmet vermekteyiz. Siz de ücretsiz ön danışmanlık hizmeti almak istiyorsanız bizi hemen arayın.

tez yazdırma, tez yazdırma hizmeti, tez yazdırma fiyatları, akademik tez yazdırma, profesyonel tez yazdırma, tez danışmanlık, lisans tezi yazdırma, yüksek lisans tezi yazdırma, doktora tezi yazdırma, tez yazdırma İstanbul, tez yazdırma Ankara, tez yazdırma İzmir, ucuz tez yazdırma, hızlı tez yazdırma

  Etiam magna arcu, ullamcorper ut pulvinar et, ornare sit amet ligula. Aliquam vitae bibendum lorem. Cras id dui lectus. Pellentesque nec felis tristique urna lacinia sollicitudin ac ac ex. Maecenas mattis faucibus condimentum. Curabitur imperdiet felis at est posuere bibendum. Sed quis nulla tellus.

  ADDRESS

  63739 street lorem ipsum City, Country

  PHONE

  +12 (0) 345 678 9

  EMAIL

  info@company.com